fbpx

Köp & Användarvillkor

Köp- & Användarvillkor

Välkommen till www.trelupi.com. Följande villkor gäller användandet samt handel via vår nätbutik. Notera att våra villkor kan ändras under tidens lopp. Datum för senaste uppdatering: 2018-10-25.

 

ALLMÄNNA VILLKOR

Du måste vara 18 år eller äldre för att beställa på https://www.trelupi.com. Är du under 18 år krävs målsmans godkännande för våra villkor.

Samtliga villkor träder i kraft när du väljer att handla hos oss på https://www.trelupi.com. Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och priserna inkluderar mervärdesskatt (moms) med 25%.

Trelupi reserverar sig för att viss produktinformation på webbsidan möjligen kan vara ofullständig. Vi förbehåller oss rätten att uppge felaktigheter, exempelvis pris- eller tryckfel, för att sedermera korrigera felet efteråt. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du förstås möjlighet att att ändra eller annullera din beställning utan tillkommande avgift.

Om du vill ändra eller avbryta din order kan detta enbart göras innan din beställning har lämnat vårt lager. När paketet lämnat lagret finns det ingen möjlighet att avbryta eller ändra din order. Trelupi förbehåller sig rätten att inte placera en order, exempelvis om produkten är slut i lager eller vid eventuella tekniska problem. Trelupi förbehåller sig även rätten att häva ett köp vid misstanke om bedrägeri.

Samtliga varor förblir Trelupis egendom tills full betalning erlagts.

 

SORTIMENT

Trelupi förbehåller sig rätten att byta ut varor i sortimentet och har rätt att ta bort objekt från utbudet innan ett köp har slutförts.

Vi strävar efter att återgivningen av produkterna på webbplatsen ska vara så nära verkligheten som möjligt. Vi kan dock inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Trelupi förbehåller sig rätten att skriva ut felaktigheter i texter på webbplatsen. Vi reserverar oss för prisjusteringar och förbehåller oss rätten att ändra priset på webbsidan.

 

FORCE MAJEURE

Trelupi är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan, och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Trelupi ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Trelupi inte kunnat råda över såsom exempelvis krig, inbördeskrig, upplopp, statliga åtgärder, strejk, blockering, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, naturkatastrofer eller liknande händelser. Force majeure inkluderar regeringens beslut som påverkar marknaden och produkterna negativt, såsom exempelvis varningstexter, försäljningsförbud, onormal nedgång i marknaden och om företaget utsätts för brottslig verksamhet som påverkar verksamheten. Trelupi kommer förstås under sådana omständigheter göra allt vi kan för att lösa saken och försöka underrätta kunden om detta.

Varukorgens innehåll
0